Chuyển dòng thành cột trong Excel

Cập nhật ngày 3, Tháng Bảy, 2017, Thuộc Hướng dẫn sử dụng MS Excel 2007

Trong một số trường hợp khi làm việc với Excel, bạn đã có bảng số liệu sẵn dạng hàng và bạn muốn chuyển bảng số liệu sang dạng cột hoặc ngược lại.

Bài viết này giúp bạn làm điều đó một cách nhanh chóng nhất.

B1: Chọn vùng dữ liệu cần chuyển

Đặt chuột vào bảng dữ liệu, nhấn CTRL+A hoặc kéo chọn vùng dữ liệu cần hoán đổi.

bang-du-lieu-dang-hang

B2: Copy bảng dữ liệu

Ấn tổ hợp phím tắt CTRL + C để copy vùng chọn bảng dữ liệu cần chuyển đổi mà bạn vừa mới chọn xong.

Xem thêm các phím tắt trong Excel để công việc được nhanh hơn.

B3: Dán bảng dữ liệu với định dạng hoán đổi dòng – cột

Click Chọn nơi cần dán bảng dữ liệu dạng cột

chon-noi-dan-cot-du-lieu

Trên thanh Ribbon, chọn tab Home, click vào mũi tên của Paste rồi chọn Paste Special…

paster-special-excel

Trong hộp thoại Paste Special, click chọn Transpose, các tùy chọn khác như hình dưới, rồi click OK.

chuyen-hang-thanh-cot-excelTa sẽ được kết quả như hình dưới. Bảng dạng dòng hàng đã chuyển thành dạng cột.

chuyen-cot-thanh-hang-excel

Nếu bảng bạn dạng cột thì khi áp dụng cách này, kết quả sẽ được bảng bố trí dạng hàng dòng.

Các bài trong chuyên đề Excel 2007

 

Click Xem thêm: , , , , , , , , , , ,