Sử dụng hàm IF kết hợp với hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP

Cập nhật ngày 23, Tháng Mười, 2019, Thuộc Office, Thủ thuật Excel, Tin học văn phòng

Như đã biết, hàm HLOOKUP VLOOKUP là hàm dò tìm và trả về các giá trị tương ứng từ bảng tham chiếu.

Trong thực tế nhiều trường hợp yêu cầu cần phải kết hợp hàm IF với các hàm dò tìm trên. Trungtamtinhoc.edu.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sự kết hợp mạnh mẽ này.

ham-if-ket-hop-voi-ham-hlookup-vlookup

Ví dụ bài toán yêu cầu: Nếu thỏa điểu kiện 1 thì dò tìm và trả về các giá trị trong bảng A, nếu thỏa điều kiện 2 thì dò tìm và trả về các giá trị trong bảng B,…

Công thức chung

IF(điều kiện 1, VLOOKUP(ô cần tham chiếu, bảng tham chiếu, cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu, dò tìm chính xác hay tương đối), giá trị khi không thỏa điều kiện 1)

Hàm này sẽ chạy theo thứ tự:

  • Xét điều kiện 1, nếu thỏa sẽ chạy hàm VLOOKUP
  • Nếu không thỏa sẽ trả về giá trị không thỏa điều kiện 1.

Sử dụng hàm VLOOKUP hay HLOOKUP là dò bảng tham chiếu dạng cột hay hàng. Xem mô tả về 2 hàm này tại đây.

Ngoài ra ta có thể lồng hàm IF vào các hàm dò tìm HLOOKUP, VLOOKUP

VLOOKUP(IF(điều kiện, ô tham chiếu 1, ô tham chiếu 2), IF(điều kiện, bảng tham chiếu 1, bảng tham chiếu 2), IF(điều kiện, cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu, cột khác), IF(điều kiện, dò tìm chính xác, tương đối))

Như vậy tùy vào vấn đề mà ta có thể linh hoạt đưa hàm IF vào các vị trị khác nhau của các hàm dò tìm.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Dựa vào bảng tham chiếu BMI của người châu Á và châu Mỹ trả về kết quả trong cột phân loại.

Châu Mỹ Châu Á Phân loại
<18.5 <18.5 Gầy
Từ 18.5 đến dưới 25 Từ 18.5 đến dưới 23 Bình thường
Từ 25 đến dưới 30 Từ 23 đến dưới 25 Tiền béo phì
Từ 30 đến dưới 35 Từ 25 đến dưới 30 Béo phì độ I
Từ 35 đến dưới Từ 30 đến dưới Béo phì độ II
Từ 40 trở lên Từ 40 trở lên Béo phì độ III

Ta có công thức =IF(B2=”mỹ”, VLOOKUP(C2,$A$15:$C$20,3,TRUE), VLOOKUP(C2,$B$15:$C$20,2,TRUE))

Ở công thức này trình tự thực hiện của hàm sẽ là: nếu bệnh nhân là người châu Mỹ thì sẽ dò tìm ở bảng A15:C20. Nếu bệnh nhân không phải là người châu Mỹ (vì trường hợp này chỉ cho châu Mỹ và châu Á nên trường hợp ngược lại sẽ là châu Á) thì dò tìm ở bảng B15:C20.

ham if va do tim

HOẶC

=VLOOKUP(C2,IF(B2=”mỹ”,$A$15:$C$20,$B$15:$C$20),IF(B2=”mỹ”,3,2),TRUE)

Ở công thức này tương tự như công thức trên, tuy nhiên trường hợp này là lồng hàm IF vào hàm dò tìm.

ham if va do tim

Ví dụ 2:

Xây dựng công thức cho cột phần thưởng, giá trị phần thưởng dựa vào điều kiện trong bảng tham chiếu.

Số km chạy được Phần thưởng cho nam Phần thưởng cho nữ
dưới 5 không thưởng 100K
từ 5 đến dưới 7 100K 200K
từ 7 đến dưới 10 200K 300K
Từ 10 trở lên 300K 400K

Ta có công thức: =VLOOKUP(C2,$A$14:$C$17,IF(B2=”nam”,2,3),TRUE)

Công thức này sẽ dò tìm trong bảng A14:C17, sau đó khi trả về kết quả là cột 2 (dành cho nam) hay cột 3 (dành cho nữ) sẽ xét đến hàm IF.

hàm if va do tim

Như vậy ở những vấn đề phức tạp sự lồng ghép hàm IF và các hàm dò tìm giúp ta đơn giản hóa công thức, công thức dễ nhớ và tư duy hơn.

Mời các bạn xem thêm Bài viết và ví dụ về hàm IF lồng với các hàm LEFT, RIGHT, MID,… tại đây.

Bài viết của TTTH – Trungtamtinhoc.edu.vn

Click Xem thêm: , , , , , ,