Cách mở lại tất cả các tab đã mở từ lần trước trong Chrome

Cập nhật ngày 1, Tháng Tám, 2017, Thuộc Chrome, Office

Bạn đang mở 10 tab trên Chrome thì cúp điện, hoặc bạn tắt máy.

Hôm sau, bạn muốn mở lại tất cả 10 tab đó nhưng không nhớ tên từng URL để mở.

Trong trường hợp đó, ngay khi bạn vừa mở Chrome lên, các bạn chỉ cấn bấm phím CTRL+SHIFT+T thì ngay lập tức, tất cả các tab từ lần mở trước sẽ được mở lại trong lần này.

Mời các bạn xem video: https://www.youtube.com/watch?v=m-YayLby1WA

 
Click Xem thêm: