Các phím tắt sử dụng trong Word và Excel 2007

Phụ lục này sẽ giúp các bạn biết được một số phím tắt được “vô giá” sử dụng trong Word và Excel, giúp chúng ta rút ngắn được thời gian và quá trình thao tác sẽ trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn.

Dưới đây là bảng liệt kê một số phím tắt thông dụng sử dụng trong MS Word MS Excel, được chia làm 2 dãy, một cho MS Word, một cho MS Excel.

Các bạn luyện nhớ được bộ các phím tắt này chắc thành cao thủ võ lâm thôi!

Cùng tham gia chuyên đề Hướng dẫn sử dụng MS Word 2007 , Hướng dẫn sử dụng Excel và chuyên đề sử dụng PowerPoint nhé

Word

Excel

Phím tắt

Tác dụng

Phím tắt

Tác dụng

Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1) ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
Ctrl+2 Giãn dòng đôi (2) F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl+0 (zero) Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl+L Canh dòng trái Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl+R Canh dòng phải Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Ctrl+E Canh dòng giữa Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Ctrl+J Canh dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Ctrl+N Tạo file mới Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
Ctrl+O Mở file đã có = Bắt đầu một công thức
Ctrl+S Lưu nội dung file F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl+P In ấn file Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
F12 Lưu tài liệu với tên khác F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Ctrl+X Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen) Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung đã chọn Alt + = Chèn công thức AutoSum
Ctrl+V Dán tài liệu Ctrl + ;  Cập nhật ngày tháng
Ctrl+Z Bỏ qua lệnh vừa làm Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ Ctrl  + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm Ctrl+1  Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General
Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) Ctrl + Shift + % Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl+Shift+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài
Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl + Shift +  – Bỏ đường viền
Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl+H Tìm kiếm và thay thế ký tự Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl+K Tạo liên kết (link) Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl+] Tăng 1 cỡ chữ Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl+[ Giảm 1 cỡ chữ Ctrl + 9 Ẩn dòng
Ctrl+W Đóng file Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn
Ctrl+Q Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)  
Ctrl+Shift+> Tăng 2 cỡ chữ  
Ctrl+Shift+< Giảm 2 cỡ chữ  
Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước khi in  
Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window  
Ctrl+ (enter) Ngắt trang  
Ctrl+Home Về đầu file  
Ctrl+End Về cuối file  
Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc  
Start+D Chuyển ra màn hình Desktop  
Start+E Mở cửa sổ Internet Explore, My computer  
Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word ở dạng Outline  
Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word ở dạng Normal  
Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout  
Ctrl+Alt+L Đánh số và ký tự tự động  
Ctrl+Alt+F Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang  
Ctrl+Alt+D Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó  
Ctrl+Alt+M Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích
F4 Lặp lại lệnh vừa làm
Ctrl+Alt+1 Tạo heading 1
Ctrl+Alt+2 Tạo heading 2
Ctrl+Alt+3 Tạo heading 3
Alt+F8 Mở hộp thoại Macro
Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2)
Ctrl++ Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2)
Ctrl+Space (dấu cách) Trở về định dạng font chữ mặc định
Esc Bỏ qua các hộp thoại
Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)
Alt+F10 Phóng to màn hình (Zoom)
Alt+F5 Thu nhỏ màn hình
Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình
Tab Dãn cách một khoảng hoặc đưa xuống cấp con của hệ thống đánh số numbering
Shift+Tab Đưa lên cấp cha của hệ thống đánh số numbering
Shift+F3 Chuyển đổi chữ hoa chữ thường
Print Screen Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị
Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt + ký tự gạch chân cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên.

 
Click Xem thêm: , , , ,