Bài tập mẫu hàm IF kết hợp LEFT, RIGHT, MID trong Excel (Có lời giải)

Cập nhật ngày 20, Tháng Mười Một, 2015, Thuộc Hướng dẫn sử dụng MS Excel 2007

Dưới đây là bài tập mẫu (có lời giải) về việc áp dụng hàm điều kiện IF kết hợp với các hàm xử lý tách chuỗi LEFT, RIGNT, MID trong Excel.

Bài này còn có ví dụ cho việc sử dụng tính năng ADVANCED FILTER để trích lọc dữ liệu từ một bảng cho trước. Phần này sẽ được tách ra trong bài kế tiếp.

Ngoài ra, đây còn là một bài tập ôn thi chứng chỉ tin học văn phòng hiệu quả.

Ở cuối bài, có file Excel XLS chứa bảng dữ liệu và lời giải cho từng ô, bạn cũng có thể tải về máy mở lên tham khảo.

Lý thuyết các bạn có thể xem bài lý thuyết và cách dùng các hàm trong excel.

Bảng dữ liệu bài tập

Bảng dữ liệu bài tập

Bảng dữ liệu bài tập mẫu hàm IF, LEFT, RIGHT, MID

Yêu cầu

Câu 1. Điền cột Mã Xuất Nhập Khẩu. Cột này nhận 2 ký tự đầu của cột Mã Số.

Câu 2. Điền cột Tên Sản Phẩm. Biết nếu ký tự thứ ba bằng “G” là Gạo; “D” là Đường; “T” là Than.

Câu 3. Điền cột Số Hiệu. Số hiệu nhận 3 kí tự cuối của cột Mã Số.

Câu 4. Trích lọc những hàng hóa có Mã Số Hiệu là 003.

Bài này thuộc chuyên đề Hướng dẫn học MS Excelbạn có thể click vào để xem các bài khác cùng chuyên đề này để học excel nhanh nhất.

Lời giải

Câu 1. Điền cột Mã Xuất Nhập Khẩu. Cột này nhận 2 ký tự đầu của cột Mã Số

Theo yêu cầu, để tìm được Mã Xuất Nhập Khẩu ta chỉ cần trích 2 kí tự đầu của chuỗi Mã Số (Cột B). Tức ta dùng hàm LEFT.

Tại ô C4, gõ công thức:

=LEFT(B4,2)

Khi tính xong một ô, kéo nút Fill handle ở góc phải bên dưới ô để copy công thức xuống các ô khác trong cột. Các câu 2, 3 dưới đây chỉ là công thức một ô đầu tiên, các bạn tự động kéo để copy công thức sang các ô khác trong cùng cột nhé.

 

[learn_more caption=”Thủ thuật về cách kéo để copy công thức”]

(1) Dùng chuột kéo phần dưới của ô công thức đến một ô cũng sử dụng cùng một công thức, sau đó thả chuột ra.
(2) Nút Auto Fill Options xuất hiện và kết quả cũng hiện ra

Trong một vài trường hợp thì việc copy công thức dễ thực hiện hơn việc tạo ra một công thức mới. Trong ví dụ trên bạn đã được xem qua việc copy công thức tổng cộng chi tiêu trong tháng 1 để ứng dụng tổng cộng chi tiêu cho tháng 2.

Để làm điều này đầu tiên chọn ô công thức B7, sau đó dùng chuột trỏ vào góc bên dưới bên phải của ô B7 đến khi con trỏ trở thành dấu thập màu đen (+). Kế tiếp kéo phần fill handle Fill handle   sang ô C7. Khi phần fill handle được thả ra, thì tổng giá trị ô C7 xuất hiện với giá trị 126.93. Công thức xuất hiện trên thanh công thức là =SUM(C3:C6), khi bạn click vào ô C7.

Bạn cũng có thể copy công thức bằng cách nhấp double chuột vào nút fill handle. Xem thêm bài 3 Phím Tắt Trong Excel Có Thể Bạn Chưa Biết

[/learn_more]

Câu 2. Điền cột Tên Sản Phẩm. Biết nếu ký tự thứ ba bằng “G” là Gạo; “D” là Đường; “T” là Than.

Tên sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện của kí tự thứ 3 trong cột Mã số. Như vậy ở đây ta phải dùng hàm IF kết hợp với hàm lấy ký tự thứ 3 trong một chuỗi. Ta dùng hàm MID để lấy ký tự bất kì trong chuỗi.

Ví dụ lấy ký tự thứ 3 trong chuỗi Mã số, ta dùng  như sau:

= MID(B4,3,1)

Nghĩa là, Từ chuỗi B4, trích ra một chuỗi, bắt đầu tứ vị trí thứ 3, lấy một ký tự. Tức ta sẽ được giá trị là “G”

Trở lại yêu cầu bài toán, dựa vào kí tự thứ 3, nếu nó là “G” thì Tên Sản Phẩm là “Gạo”, nếu là “D” thì Tên Sản Phẩm là “Đường”, Nếu là “T” thì Tên Sản Phẩm là “Than”.

Như vậy, tại ô D4, ta gõ công thức sau:

=IF(MID(B4,3,1)=”G” , “Gạo” , IF(MID(B4,3,1)=”D” , “Đường” , IF(MID(B4,3,1)=”T” , “Than”)))

Lý giải chung cho công thức trên như sau: Nếu kí tự thứ 3 của Mã số là “G” thì hiện ra kết quả là “Gạo”, ngược lại, kiểm tra thêm, Nếu ký tự thứ 3 của Mã số là “D” thì hiện ra kết quả là “Đường”, ngược lại, kiểm tra thêm, Nếu ký tự thứ 3 của Mã số là “T” thì hiện ra kết quả là “Than”.

Câu 3. Điền cột Số Hiệu. Số hiệu nhận 3 kí tự cuối của cột Mã Số.

Số hiệu nhận 3 kí tự cuối của cột Mã Số tức ta sẽ lấy 3 ký tự từ phía phải qua. Dùng hàm RIGHT.

Tại ô E4, gõ công thức sau:

= RIGHT(B4,3)

Câu 4. Trích lọc những hàng hóa có Mã Số Hiệu là 003

Cập nhật: 15/5: Lời giải trích lọc cho câu 4, mời các bạn xem video này https://www.youtube.com/watch?v=P7zEp3VDdCE (Nhớ chọn chế độ HD và phóng lớn để xem cũng như đừng quên chia sẻ lên FB cho bạn bè.)

Câu này thuộc phần trích lọc nâng cao, ADVANCED FILTER. Phần này sẽ trình bày trong vài ngày tới. hãy để lại email để nhận bài viết mới tự động nhé.

Tải file XLS lời giải

Mời click vào URL dưới để tải file Excel kèm lời giải (Chỉ dành cho thành viên):

https://www.trungtamtinhoc.edu.vn/download/IF-LEFT-RIGHT.zip

Password: ttth

Trần Triệu Phú – www.trungtamtinhoc.edu.vn

Các bài trong chuyên đề Excel 2007
Click Xem thêm: , , , , , ,