Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet

Cập nhật ngày 31, Tháng Năm, 2024, Thuộc Các khóa học

Khóa học này giúp bạn hiểu được một số thuật ngữ cơ bản, hay gặp trong quá trình tiếp cận với internet.

Do sự phát triển hằng ngày của công nghệ mà các thuật ngữ mới được hình thành, các thuật ngữ chuyên môn lại trở nên thông dụng, vì vậy tôi sẽ cập nhật nhanh nhất có thể các thuật ngữ.

Đồng thời, đây cũng là nơi giải đáp thắc mắc liên quan đến các thuật ngữ mạng & internet. Các bạn có thắc mắc vui lòng đăng câu hỏi bằng cách bình luận ngay dưới bài này.

Nội dung chuyên đề

Bài 1: Các thuật ngữ thường gặp trong khi sử dụng internet.

Bài 2: Các thuật ngữ thường gặp trong khi xây dựng mạng internet tại nhà.

Bài 3: Các thuật ngữ thường gặp trong khi xây dựng mạng internet cho công ty quy mô nhỏ.

Bài 4: Các thuật ngữ thường gặp trong khi xây dựng mạng internet cho công ty quy mô lớn.

Bài 5: Các thuật ngữ thường gặp trong khi sử dụng và khắc phục sự cố mạng.

Bài 6: Các thuật ngữ thường gặp trong khi phát triển nội dung trên internet.

Đối tượng nên tham gia chuyên đề

Chuyên đề này mang tính chất tra cứu hơn là khóa học phổ biến kiến thức. Vì vậy, nó cần cho tất cả những ai có nhu cầu tra cứu thuật ngữ mạng & internet.

Click Xem thêm: , , ,