Thuật Ngữ


Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet

Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet
Cập nhật ngày 31, Tháng Năm, 2024, Thuộc Các khóa học

Khóa học này giúp bạn hiểu được một số thuật ngữ cơ bản, hay gặp trong quá trình tiếp cận với internet. Do sự phát triển hằng ngày của công nghệ mà các thuật ngữ mới được hình thành, các thuật ngữ chuyên môn lại trở nên thông dụng, vì vậy tôi sẽ cập nhật […]



Bài 1: Các thuật ngữ thường gặp trong khi sử dụng internet

Bài 1: Các thuật ngữ thường gặp trong khi sử dụng internet
Cập nhật ngày 1, Tháng Tám, 2017, Thuộc Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet

Bài này là bài đầu tiên trong loạt bài Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet, mời các bạn “nhập môn” Tôi sẽ sắp xếp các thuật ngữ theo mức độ phổ biến – Internet: Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu – Webpage: Webpage là một nội dung, một tài liệu trong dịch vụ www, được truy cập […]