Xem điểm thi trung tâm tin học ĐHSP

Cập nhật ngày 26, Tháng Mười, 2013, Thuộc TTTH

Điểm thi tin học của Trung tâm tin học ĐHSP đăng trên website Trung Tâm Tin Học này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị pháp lý như điểm thi in trong chứng nhận học phần.

Hãy liên lạc với trung tâm để biết thêm chi tiết

Điểm thi học phần

Điểm thi tự do

Click Xem thêm: , ,