Thiết kế website bằng HTML cơ bản nhất [VIDEO]

Cập nhật ngày 22, Tháng Năm, 2015, Thuộc Các khóa học

Mục đích bài này tôi muốn giới thiệu các bạn những thứ cơ bản nhất trong việc thiết kế website dùng HTML.

Đây là khởi đầu cho những bạn muốn tự mình làm một website.

Tôi không chú trọng cầu kì, lý thuyết, mà chú trọng vào việc thực hành.

Cách học là: Trong toàn bộ chuyên đề HTML này, bạn sẽ chỉ thấy tôi tự làm, bạn NHÌN và LÀM theo rồi dần dần sẽ hiểu. Tuyệt không có một lời giải thích nào cả.

Đồ nghề cần có:  Tôi dùng và khuyên các bạn dùng trình soạn thảo văn bản Notepad++ để viết HTML. Các bạn tải về tại đây

top-slide

Bài 1: Cơ bản về HTML, làm một trang web đầu tiên

PS: Mọi thắc mắc vui lòng click vào video ra Youtube rồi để lại comment dưới video nhé.

Bài 2: Định dạng đậm, nghiêng, gạch dưới cho nội dung website

PS: Mọi thắc mắc vui lòng click vào video ra Youtube rồi để lại comment dưới video nhé.

Bài 3: Định dạng chỉ số trên, chỉ số dưới, gạch ngang chữ, ngắt dòng và chữ nhỏ trong HTML

Mời các bạn đón xem sau.

Bài 4: Định dạng bullet & numbering trong HTML

Mời các bạn đón xem sau.

Bài 5: Bố cục đoạn văn trong HTML

Mời các bạn đón xem sau.

Click Xem thêm: , , , , ,