Hình nền có lịch 2021

Cập nhật ngày 23, Tháng Mười, 2020, Thuộc Graphic Media, Hình nền

Mời các bạn tải về bộ hình nền có lịch năm 2021

  • Link tải ZIP, tải trọn bộ 12 hình
  • Chất lượng HD, tổng cộng 37MB

Link tải: File ZIP, 37MB

Click vào link tải dưới đây, rồi click nút download để tải về toàn bộ 12 file hình nền chất lượng cao của 12 tháng trong năm 2021.

Hình nền có lịch 2021:

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1PjjU4fGBIEcc0lgfwdm7up-olFsIHi9Z/view?usp=sharing

Dưới đây là hình mẫu

Hình mẫu tại đây chất lượng thấp, chỉ để xem trước trên web. Vì vậy bạn không nên dùng nó để làm hình nền được.

Bạn phải tải cả bộ chất lượng cao theo link bên trên.

Hình nền có lịch tháng 1 năm 2021

Hình nền có lịch tháng 1 năm 2021Hình nền có lịch tháng 1 năm 2021

Hình nền có lịch tháng 1 năm 2021

Hình nền có lịch tháng 1 năm 2021Hình nền có lịch tháng 2 năm 2021Hình nền có lịch tháng 3 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 4 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 5 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 6 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 7 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 8 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 9 năm 2021Hình nền có lịch tháng 10 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 11 năm 2021 Hình nền có lịch tháng 12 năm 2021

> Xem thêm: Hướng dẫn tự thiết kế và in lịch để bàn

Click Xem thêm: , , , ,