Chính sách & Quy định

Đăng ký 1 lần, học online vĩnh viễn tất cả các chuyên đề

Tóm tắt chính sách:

Các bạn đã đăng kí học cũng như dự định đăng ký tham gia học trực tuyến trên trang hoc.trungtamtinhoc.edu.vn, vui lòng tuân theo các chính sách & quy định sau:

– Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn chỉ được xem bài học mẫu, tức là các bài học chính được lượt bỏ một số đoạn.

– Tài khoản tạo một lần có hiệu lực vĩnh viễn.

– Khi đăng nhập, bạn được đọc tất cả các bài viết, tham gia tất cả các khóa học trên Trung Tâm Tin Học mà không bị giới hạn.

– Sau khi đăng nhập, bạn sẽ không còn thấy quảng cáo.

– Các bạn không được copy các bài viết từ TTTH sang hệ thống khác mà chưa được sự đồng ý. Nếu muốn copy, vui lòng email và đợi sự đồng ý của chúng tôi tại mục liên hệ.

– Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) của mình.

– Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp, TTTH chỉ sử dụng cho hệ thống này.

– Các tài khoản vi phạm chính sách này sẽ bị khóa vĩnh viễn.

– Khi cần liên hệ, vui lòng liên hệ với Trung Tâm tại đây.

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://www.trungtamtinhoc.edu.vn/dang-ky-hoc/”] Đăng ký học tại đây[/button]

Chi tiết về các chính sách vui lòng đọc kỹ phần dưới đây.

[divider]

I. Chính sách chung

1. Chính sách đăng ký

Khi bạn đã đăng ký và được cấp tài khoản tại hoc.trungtamtinhoc.edu.vn (sau này gọi tắt là TTTH) bằng cách ghi danh và nộp phí tại đây https://www.trungtamtinhoc.edu.vn/dang-ky-hoc/ tức là bạn đã trở thành thanh viên của TTTH và tuân theo các chính sách & quy định chung của TTTH.

2. Chính sách hoàn tiền

Khi bạn đã đang ký thành công tức tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp, TTTH không hoàn tiền cho bạn trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Chính sách sử dụng

3.1. Người dùng chưa đăng nhập chỉ được xem một số nội dung mẫu, tức nội dung được lượt bỏ một số đoạn, hoặc các nội dung miễn phí.

3.2. Người dùng có tài khoản và đăng nhập sẽ được xem đầy đủ các nội dung được công bố trong TTTH.

3.3. Người dùng có tài khoản và đăng nhập sẽ không còn thấy các quảng cáo của bên thứ ba.

3.4. Tài khoản khởi tạo một lần và có hiệu lực sử dụng vĩnh viễn.

3.5. Bạn chỉ được phép sử dụng thông tin trên TTTH để phục vụ cho mục đích cá nhân.

3.6. Bạn không được phép sao chép nội dung từ TTTH sang một hệ thống thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng email từ TTTH (Liên hệ tôi).

3.7. Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập từ 02 thiết bị cố định (PC /Laptop / Mobile). Bạn không được phép cho người khác thông tin tài khoản của mình để đăng nhập.

4. Tài khoản, mật khẩu và bảo vệ tài khoản

4.1. Mỗi thành viên sẽ có tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp để đăng nhập vào TTTH.

4.2. Mỗi thành viên có một trang hồ sơ để chỉnh sửa các thông tin cá nhân. Truy cập trang hồ sơ bằng link này https://www.trungtamtinhoc.edu.vn/wp-admin/profile.php hoặc click vào link “Chỉnh sửa Hồ sơ của tôi” trên trang chủ TTTH

4.3. Tên đăng nhập và mật khẩu là sở hữu cá nhân, bạn không được tiết lộ cho bên thứ ba biết.

5. Khóa tài khoản

5.1. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn hoặc bị cảnh cáo bằng email nếu bạn vi phạm chính sách sử dụng của TTTH. Cụ thể là chính sách (3.5), (3.6), (3.7).

5.2. Tùy mức độ TTTH có quyền quyết định áp dụng hình thức khóa vĩnh viễn hoặc cảnh cáo vi phạm bằng email.

6. Giới hạn trách nhiệm

TTTH không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng thông tin trên TTTH để gây hậu quả cho các cá nhân/tổ chức khác.

7. Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi được cho phép, tùy vào chiến lược tại từng thời điểm, TTTH có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng.

8. Thay đổi chính sách

TTTH có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách và quy định chung mà không cần phải thông báo trước.

Tuy nhiên, nếu quy định được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, TTTH sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

II. Chính sách bảo mật thông tin

TTTH luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn cũng như cố gắn xây dựng một môi trường internet lành mạnh, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn.

Trong mục này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp cho TTTH.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, liên quan đến việc đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân phục vụ cho quá trình tạo tài khoản.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để tạo tài khoản, hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại.

Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin bạn cung cấp cho TTTH được lưu trữ vô thời hạn trên máy chủ của TTTH hoặc trên thiết bị cá nhân của bạn.

4. Lưu trữ thông tin cá nhân

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của TTTH có thể được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu trên máy chủ hiện có hay chưa biết trước phục vụ mục đích vận hành và phát triển các dịch vụ của TTTH.

5. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Mội thành viên đã đăng ký có một trang hồ sơ để chỉnh sửa các thông tin cá nhân. Truy cập trang hồ sơ bằng link này https://www.trungtamtinhoc.edu.vn/wp-admin/profile.php hoặc click vào link “Chỉnh sửa Hồ sơ của tôi” trên trang chủ TTTH để chỉnh sửa các thông tin cá nhân.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

TTTH cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không bán thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức khác vì các mục đích thương mại.

7. Ghi nhận thông tin trình duyệt cookie

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà đa số các trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

8. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web trên TTTH có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. TTTH không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

9. Thay đổi chính sách

TTTH có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách bảo mật thông tin mà không cần phải thông báo trước.

Tuy nhiên, nếu quy định được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, TTTH sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.