Chèn Video


Tải miễn phí WinToHDD Professional

Tải miễn phí WinToHDD Professional
Tải miễn phí WinToHDD Professional. Tải về miễn phí phần mềm bản quyền giveaway, số lượng có hạn.

Tải miễn phí Ashampoo Home Design 9

Tải miễn phí Ashampoo Home Design 9
Tải miễn phí Ashampoo Home Design 9. Tải về miễn phí phần mềm bản quyền giveaway, số lượng có hạn.

Bài 4: Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007

Bài 4: Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007
Cập nhật ngày 15, Tháng Một, 2016, Thuộc Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007

Bài trước, bài 3: Bước đầu tạo và lưu tập tin trình diễn với PowerPoint 2007 Chương này sẽ trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng nhất mà PowerPoint cung cấp như Chèn Slide, Chèn hình, chèn âm thanh, chèn video, chèn SmartArt, […]