Cách đổi Font Chữ Trong Powerpoint


Tải miễn phí FliFlik KlearMax for Photo

Tải miễn phí FliFlik KlearMax for Photo
Tải miễn phí FliFlik KlearMax for Photo. Tải về miễn phí phần mềm bản quyền giveaway, số lượng có hạn.

Tải miễn phí Power-user Premium

Tải miễn phí Power-user Premium
Tải miễn phí Power-user Premium. Tải về miễn phí phần mềm bản quyền giveaway, số lượng có hạn.

Đổi Font chữ đồng loạt trong PowerPoint

Đổi Font chữ đồng loạt trong PowerPoint
Cập nhật ngày 26, Tháng Sáu, 2015, Thuộc Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách xử lý một vấn đề khá rắc rồi trong Powerpoint, với một click chuột đơn giản. Một số tình huống cần áp dụng thủ thuật thay Font chữ hoàng loạt: Khi bạn tải về một file PowerPoint nhưng không có font mà tác giả sử dụng, thay […]