TẠO AVATAR PHỦ LÁ CỜ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO


F | Click vào đây để cho phép chương trình lấy Avatar Facebook của bạn.

Sau khi lấy được Avatar, chương trình sẽ xử lý ảnh của bạn bằng cách thêm hình mờ lá cờ Tòa Thánh vào hình rồi gửi bạn.

Kết quả Avatar

[...Avatar của bạn sẽ ở đây...]

Bạn là người công giáo, hãy tự hào phủ cờ giáo hội Công giáo, thay vì cờ lục sắc ủng hộ 'hôn nhân đồng tính' hay thứ gì khác.