Miễn phí phần mềm vẽ hình PD Pro Howler 8

Cập nhật ngày 20, Tháng Ba, 2014, Thuộc Download, Graphic Media, Phần mềm bản quyền miễn phí

Bạn có thể tải về máy file PDF nội dung tài liệu này tại đây: Tải về file PDF

PD Pro Howler 8 là một chương trình vẽ hình hết sức đặc biệt, không giống bất kỳ một chương trình nào hiện có. PD Pro Howler 8 Home Edition giúp người dùng vẽ những bức tranh phong cảnh, vẽ lá hết sức tự nhiên.

Sản phẩm giá 40 USD, được tặng miễn phí chỉ trong hôm nay.

Xem thêm thông tin tại đây để download và lấy License:

http://news.ivoicesoft.com/a/336698553036410_717343344971927

PD Pro Howler 8 Home Edition Giveaway

PD Pro Howler 8 Home Edition Giveaway

Tính năng:

 • Value only contrast
 • Color curve editor
 • Color FX
 • Color/Adjust all
 • Art sharpen
 • Bokeh blur
 • Radial blur
 • Film grain
 • Soft contrast improvement
 • 3D Designer
 • Spherize
 • Woodcut
 • Lighting tool
 • Sky
 • Mandelbrot
 • Time slice by alpha
 • Camera stabilization
 • Stroke an animated curve
 • Motion prediction model
 • Nhiều kiểu bút vẽ, đa dạng phong cách
 • Video frame editing and post work for special FX, traditional frame-by-frame animation and working with video on video, motion prediction, frame processing, tracking, chromakeying, green screen, compositing, rotoscoping, etc…
 • 3D capabilities including elevation map based 3D terrain generation, global illumination and ray tracing on CPU and in the GPU!

Nguồn Daily Software Giveaway
Click Xem thêm: , , ,