Bước 1: Tải phần mềm Quay màn hình, add camera, hình ảnh để Live lên FB

Click vào đây để tải phần mềm OBS. Cài đặt Phần mềm vào máy. Phần mềm này là miễn phí, từ dự án obsproject.com

Bước 2: Đọc Bài hướng dẫn chi tiết thiết lập