Apache


Tối ưu Server để tăng tốc website bằng mod_pagespeed

Tối ưu Server để tăng tốc website bằng mod_pagespeed
Cập nhật ngày 4, Tháng Bảy, 2015, Thuộc Server/Hosting

Nhân đọc bài này của Nguyên Nghĩa về cách cài đặt Module Page Speed để tối ưu máy chủ và từ đó tăng tốc độ tải của trang web dùng WHM/CPANEL, mình có nhã hứng muốn thử, ngặt cái là mình “con nhà nghèo”, không có server WHM/CPANEL để thử. Mà nếu có thì mình cũng […]