Zalo


Biểu tượng cảm xúc Zalo chat 2017

Biểu tượng cảm xúc Zalo chat 2017
Cập nhật ngày 11, Tháng Tư, 2017, Thuộc Công cụ online, Zalo

Tương tự Facebook chat, Zalo chat cũng là một phần mềm chat thông dụng trên điện thoại. TTTH xin giới thiệu bộ sticker Zalo và ý nghĩa từng icon biểu tượng cảm xúc trên Zalo chat nhé ^^. Danh sách các biểu tượng Zalo và ý nghĩa của chúng Biểu tượng Mã Copy Ý nghĩa   […]